Kontrolsüz nüfus artışı,  trafik, konut sıkıntısı, altyapı yetersizliği, fosil yakıt kullanımından kaynaklı hava kirliliği, iklim değişikliği gibi sorunlara karşı sakinlerinin yaşam kalitesini yükselten, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolojik imkânlardan en ileri seviyede yararlanan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile uyum sağladığı sürdürülebilir şehre “Akıllı Şehir” denir.

Akıllı şehirler; büyük veri analitiği, yapay zekâ, IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti), sensörler, kameralar, acil durum ve güvenlik sistemleri gibi akıllı sistemlerin kullanıldığı; sürdürülebilirlik, verimlilik, güvenlik ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen şehirlerdir.

Akıllı şehirler, çeşitli alanlarda gelişmeler sağlayarak şehirlerin daha iyi yönetilmesini ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlar.

Akıllı Şehirler;

 • Çok paydaşlı bir yapıya sahiptir,
 • Bilişim teknolojilerinden yararlanır,
 • Veriler üzerinden hareket eder,
 • Problemin çözümünde çok yönlü düşünür, kalıcı çözümler üretmeyi hedefler,
 • İnsan, çevre, enerji, yaşam kalitesi, güvenlik, ekonomi, sağlık, mobilite gibi çok çeşitli alanlardan veriler elde eder ve bu doğrultuda hizmet verir,
 • Katılımcı bir yapısı vardır.

Ulaşım: Trafik yönetim sistemleri, araç takip sistemleri, navigasyon ve haritalandırma, v2x (araç iletişim altyapısı), otonom araç teknolojileri, akıllı duraklar ve akıllı sinyalizasyon gibi sistemlerin kullanıldığı; ulaşımın daha etkili, verimli, güvenli ve çevre dostu hale gelmesi için yapılan çalışmalardır. Trafik yönetimi ve park alanlarının akıllıca düzenlenmesi, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve toplu ulaşımın teşvik edilmesi gibi çalışmalarla trafik sıkışıklığı azaltılabilir.

Enerji: Enerji tüketimini analiz ederek tasarruf sağlayabilen akıllı grid sistemleri sayesinde kaynaklar daha verimli hale getirilebilir. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları mevcut sisteme entegre edilebilir. Atık dönüşümüyle ileri dönüşüm gerçekleştirilebilir, enerji verimliliği teknolojileriyle (aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri, izolasyon, aydınlatma sensörleri gibi…) elde edilen enerjinin kullanımında tasarrufa gidilebilir.

Altyapı: Enerji altyapısı, ulaşım altyapısı, su ve atık yönetimi, şehir planlaması gibi altyapı çalışmalarında akıllı sensörler, izleme sistemleri, akıllı şebekeler (smart grids), veri analizi, simülasyonlar, internet ağları, mobil uygulamalar gibi teknolojiler kullanılarak şehirlerin sürdürülebilirlik, verimlilik ve yaşanabilirliği arttırılabilir.

Güvenlik: Akıllı şehirlerde hem vatandaşların güvenliği hem de kente ait verinin güvenliği için akıllı sensörler, araç takip sistemi, plaka tanıma sistemi, görüntü izleme ve işleme sistemleri, akıllı aydınlatmalar ve güvenlik direkleri, yüz tanıma sistemleri, siber güvenlik teknolojileri gibi çeşitli teknolojiler kullanılabilir.

Hizmetler: Kamu hizmetlerinde iş süreçlerini optimize etmek, kaynakların daha verimli kullanmasını sağlamak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla dijital hizmetler ve mobil uygulamalar kullanılarak vatandaşların vergi dairesi, nüfus müdürlüğü, hastane, emniyet müdürlüğü, sosyal güvenlik kurumu gibi kurumlarda harcadığı zaman minimize edilebilir.

Çevre: İçinde bulunduğumuz yüzyılda önemini daha da arttıran çevre dostu ve sürdürülebilir faaliyetler kapsamında enerji verimliliği, yeşil altyapı geliştirme, akıllı ulaşım ve trafik yönetimi, atık yönetimi ve geri dönüşüm, hava ve su kalitesi izleme ile yönetimi gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerle akıllı şehirlerde kaynak yönetimi sağlanmış olmaktadır.

ŞEHİRLERDE MÜCADELE ALANLARI

 • Artan Nüfus ve Olumsuz Etkileri
 • Uzayan Yolculuk Süreleri
 • Artan Enerji Gereksinimi
 • Enerjide Sınırlı Kaynaklara Bağımlılık
 • Altyapı Gereksinimleri
 • Kentsel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği
 • Sorunlara Müdahalede Gecikme

AKILLI ŞEHİRCİLİK ÜRÜN VE HİZMETLERİ

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Akıllı Enerji Yönetimi
 • Akıllı Aydınlatma
 • Akıllı Bina Yönetimi
 • Akıllı Atık Yönetimi
 • Hava Kalitesi ve Çevre İzleme
 • Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi
 • IoT Hizmetleri

HEDEFLER

 • İnovasyon
 • Entegre/Adaptif Ürün ve Hizmetler
 • Sürdürülebilir Büyüme
 • Daha İyi Bir Hayat Kalitesi
 • Yeşil Kent
 • Verimli Kaynak Kullanımı
 • Katılımcı Yönetim
E-Katalog