Entegre Çözümler

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, daha yaşanabilir şehirler için “Akıllı Şehir” çözümleri sunar. Bu çözümler birbiri ile uyumlu, ihtiyaçlara hitap eden, mümkün olan en son teknolojileri kapsayan entegre sistemlerden oluşur.
Entegre çözümlerimiz, şehir geneline yayılmış çok sayıda sensörden toplanan verinin işlenerek şehir halkına ve yöneticilerine katma değerli bilgiye ve hizmete dönüşmesine aracılık eder.

Entegre Çözümler

E-Katalog