Entegre Yönetim Politikası

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Teknolojileri alanında uluslararası rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve yenilikçi akıllı şehir çözümleri ile mutlu şehirlerin oluşmasına katkıda bulunan,

İSBAK için Kalite: Yaptığımız her şeyin merkezinde kalite vardır.

Varlık sebebimiz olan müşterilerimizin sesini dinleyerek;

 • Akıllı Şehir Teknolojileri alanında arz edilen ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesinin, hedeflerimizi karşılayıp karşılamadığını gözlemleriz.
 • Gelişen teknolojileri kullanarak kaliteyi ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak üzere aksiyonlarımızı alır, müşteri şikâyetlerini azaltmayı hedefleriz.

Müşterilerimiz tarafından yapılan övgülerin yegâne sahibi olan çalışanların sesini dinleyerek;

 • Ortak akıl felsefesi çerçevesinde çalışanların fikir ve önerilerini alırız.
 • Yetenek ve kapasitelerini geliştirmek adına çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını alırız ve kurum stratejilerini destekleyen eğitimleri sağlarız.
 • Bütün çalışanlar olarak ürün ve hizmetlerimizi en mükemmel, en kaliteli ve en sürdürülebilir şekilde müşterimize sunmak için çalışırız.

“Karşılıklı Gelişim ve Katma Değer” ilkesiyle bizlerin destekçileri olan Paydaşlarımızın(Tedarikçilerimiz, İşbirliğinde olduğumuz Üniversite, Kurum vs.) sesini dinleyerek;

 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin son kullanıcıya ulaşana kadar bütün süreçlerinin uçtan uca en verimli şekilde yürütülmesini sağlarız.
 • Maliyetleri azaltma, kaliteyi ve verimliliği arttırma çalışmaları yaparız.

Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız, bir sürecimizin çıktısının diğer sürecimizin girdisi olduğunu ve çıktıların kaliteli olması gerektiğini bilirler. Böylece sorunları oluştukları anda çözebiliriz ve daha ciddi sorunların ortaya çıkmasını önleriz. Bu yaklaşım araştırma ve geliştirmeden üretime ve satış sonrası hizmetlerimize kadar uzanmaktadır.

İSBAK için Çevre: Gezegenimize sahip çıkmak ve geleceğe yatırım yapmak için sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

 • Çevresel dengeyi korumak için;
 • Kirliliğin önlenmesi amacıyla operasyonlarımız sonucu çıkan atıkları azaltırız, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı artırırız, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf ederiz.
 • Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla salınan CO2 emisyonuyla mücadele ederiz.
 • Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanırız.
 • Sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak için;
 • Çalışanlarımıza eğitimler veririz.
 • Alt yüklenicilerimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirme çalışmaları yaparız.
 • Toplumun da doğa ile uyum içerisinde yaşaması için mücadele ederiz.
 • Ulusal ve Uluslararası bütün yasal, regülatif ve sözleşmesel gereksinimlere tam uyumluluğu sağlarız.

İSBAK için İş Güvenliği: Gelecek için güvenle çalışıyoruz.

 • Faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmek için;
 • Olası tehlike ve riskleri etkin bir risk değerlendirmesiyle öngörüsel yaklaşımlarla ortadan kaldırırız.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik uygulamalar yaparız.
 • Çalışanlarımızın yüksek seviyede iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlarız.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızda kararları, çalışanlarımızın katılımıyla alırız.
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanırız.

İSBAK için Bilgi Güvenliği: Bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamayı ve süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kesintilerini minimize etmeyi ilke edindik.

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği beklentilerini ve gereksinimlerini sağlarız.
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülebilmesi için yetkinliklerin artırılmasını sağlarız.
 • Bilgi varlıklarının ve süreçlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini garanti altına alırız.
 • Şirketimizin teknolojik altyapısını güvenli hale getiririz.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği bilincine ulaşmasını sağlarız.

Şirketimizin DNA’sına işlemiş olan bu yönetim sistemleri için:

 • Sistemlerimizi sürekli gözden geçirerek, şirket süreçlerimizi rekabet üstünlüğü sağlamak adına iyileştiririz ve geliştiririz.
 • Ulusal ve uluslararası bütün yasal, regülatif ve sözleşmesel gereksinimlere tam uyumluluğu sağlarız.
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları “Maksimum Fayda” ilkesine göre kurumsal risk yönetimi yaklaşımıyla yönetiriz.
 • Çalışanlarımızdaki ve paydaşlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 20000-1, ISO 27701, ISO 22301, ISO 26000 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Ender DENİZ

Genel Müdür V.

Entegre Yönetim Politikası

E-Katalog