Elektronik Denetleme Sistemleri

Elektronik Denetleme Sistemleri ile trafik kural ihlallerinin önüne geçerek, kazaların engellenmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması için güvenli, modüler ve akıllı çözümler sunuyoruz.

Elektronik Denetleme Sistemlerinde sensörler ve görüntü işleme ile kural ihlalleri tespit edilerek merkezi sisteme iletilir. Sistemin uygulandığı noktalarda, kural ihlalleri önemli ölçüde azalmaktadır.

EDS 3.0 yazılımı ile bulut teknolojisi kullanılarak 12 ayrı ihlal tespit sistemi bir merkez tarafından yönetilebilir. EDS 3.0 uluslararası standartlarda ve akredite kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş Türkiye’nin tek yerli trafik ihlal denetim ve tespit sistemidir.

 • %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
 • Plaka okuma ve tanımlama işlemini manuel, otomatik, harekete göre ve sensör kullanarak yapabilme
 • Araç sayım, araç sınıflandırma, yaya algılama, ortalama hız gibi bilgileri yüksek doğruluk oranıyla elde edebilme,
 • Plaka, kavşak, tarih, bölge vb. aralığına göre birbirleri ile bağlantılı olarak sorgulayabilme ve raporlayabilme
 • İhlal görüntülerini MPEG4, H264 vb. teknikleri ile kodlayarak merkeze iletebilme
 • İhlal görüntülerinin güvenliğini dijital imza teknikleri kullanarak sağlayabilme
 • Gerekli giriş hakları sağlandığında emniyet veri tabanına otomatik olarak bağlanarak araç, adres bilgisi sorgulayabilme (POLnet Entegrasyonu)
 • Yüksek çözünürlükte kamera teknolojisi
 • 7/24 kesintisiz video saklayabilme
 • Gece ve düşük ışık koşullarında renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme
 • Raporlama ve ihlal tipine uygun fatura formatı düzenleme
 • Görüntü işleme tekniği kullanılarak sanal dedektör veya manyetik dedektör uygulaması yapabilme
 • Tüm haberleşme sistemleri ile uyumlu çalışabilme
 • Tüm EDS uygulamalarını tek merkezden yönetebilme
 • Yenilikçi tasarım; kompakt, modüler ve hafif gövde yapısıyla kurulum ve nakliye kolaylığı
 • Güncellenebilir ve genişleyebilir yazılım/donanım mimarisi

Elektronik Denetleme Sistemleri

E-Katalog