Tramvay Yolu EDS

Tramvay için ayrılan yolun güvenliğini sağlamak ve tramvay yollarında oluşabilecek trafik kazalarını azaltmak amacıyla tramvay yolunu ihlal eden araçları tespit eden sistemdir.  Tramvay Yolu EDS, tramvay yolunu sürekli izler; araç, tramvay hattının bulunduğu karayoluna giriş yaptığı anda otomatik olarak tespit eder.

Teknik Bilgiler
  • %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
  • İhlal anına ait 2 adet yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafı ile ihlale ait tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
  • Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7/24 lokal video kaydı
  • İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
  • Sahadan merkeze iletilen kanıtlarda KGYS uyumluluğu
  • Gruplandırma özelliği sayesinde birden fazla sistem için çalışma planı oluşturabilme
  • Modüler yazılım desteği
  • Esnek sistem mimarisi

Tramvay Yolu EDS

E-Katalog