Trafik Mühendisliği

Trafik Mühendisliği çalışmaları kapsamında kentlerde yaşanan ya da yaşanması öngörülen ulaşım sorunlarına mikro ve mezo ölçekte yaklaşılarak kısa ve orta vadeli çözümler geliştirilmektedir.

Bu kapsamda:

 • Trafik sayımları
 • Trafik analiz ve simülasyon çalışmaları
 • Geometrik düzenleme ve sirkülasyon çalışmaları
 • Sinyalizasyon projeleri ve analiz çalışmaları
 • Koridor analizi
 • Trafik etki analizi
 • Bisiklet yolu projeleri

gibi çalışmalar yürütülmektedir.

TRAFİK SAYIMI

Trafik sayım çalışmaları kapsamında aşağıda sıralanan detayda sayımlar elde edilmektedir:

 • Kavşak Sayımları
 • Kesit Sayımları
 • Kontrol Sayımları
 • Yaya Sayımları
 • Yolcu Sayımları
 • Kordon/Perde Sayımları

TRAFİK ANALİZİ VE SİMÜLASYONU

 • Makro, mikro ve mezo modelleme çalışmaları
 • Kavşak noktalarında mevcut durumun simülasyon ile incelenmesi ve yetersizliklerin ortaya konulması
 • Kavşak ve yol kesitleri üzerinde yapılan düzenlemelerin simülasyon ile test edilmesi
 • Meydan, yaya yolu, tren, tramvay, metro ve metrobüs simülasyonlarının yapılması
 • Seyahat süresi tespit ve gecikme analizleri çalışmalarının yapılması
 • Hız etüdü çalışmalarının yapılması
 • Doygun akım çalışmalarının yapılması

GEOMETRİK DÜZENLEME VE SİRKÜLASYON

 • Sayım, analiz ve simülasyon çalışmaları neticesinde trafik sirkülasyonu yapılması gerektiği tespit edilen yolağı üzerinde sirkülasyon projelerinin hazırlanması,
 • Şerit ve refüj genişlikleri ölçülerek proje üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
 • Genişletilmeye uygun yol kesimlerinin belirlenerek ihtiyaç halinde gerekli genişletme veya daraltmaların yapılması,
 • Sorunlu olduğu belirlenen noktalarda ve kavşak alanlarında düzenlemelerin yapılması,
 • Geometrik düzenlemelerin gerektirdiği şekilde yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
 • Akaryakıt istasyonu, alışveriş merkezi, kamu binaları, otopark alanı giriş çıkışları, taksi durak yerlerinin proje üzerinde düzenlenmesi,
 • Yol kenarı parklanma alanlarının düzenlenmesi,
 • Otobüs ve minibüs durak ceplerinin düzenlenmesi.

SİNYALİZASYON PROJELERİ VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

 • Sinyal faz diyagramları
 • Sinyal süresi optimizasyon çalışmaları
 • Sinyal koordinasyon – yeşil dalga çalışmaları
 • Akıllı kavşak çalışmaları

KORİDOR ANALİZİ

Kent içinde belirli arterler üzerinde birbiri ile etkileşim halinde olan kavşaklar boyunca koridor analizleri yapılmaktadır.
Belirlenen karayolu güzergahlarında çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılarak mevcut durum ve sorun tespiti yapılması akabinde öneri fikir projeleri tasarlanarak mikro-simülasyon yöntemi ile test edilerek koridor boyunca iyileştirme alternatiflerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi

TRAFİK ETKİ ANALİZİ

Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, etki analizi çalışmaları önemli katkılar sağlamaktadır.
İSBAK tarafından gerçekleştirilen trafik etki analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta, yerel yönetimler, kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımlarının etkileşim analizleri objektif ve profesyonel bir şekilde İSBAK tarafından yapılmaktadır.
Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları, Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları, Alışveriş Merkezleri (AVM), Konut ve Ofis Projeleri, Tünel, Çevre Yolu, Havaalanı, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri gibi tesisler açıldıktan sonra ve gelecek yıllarda trafik problemleri oluşabileceği öngörülen projeler öncesi trafik etki analizleri gerekmektedir.

BİSİKLET YOLU PROJELERİ

“Mikromobilite” ulaşımda son zamanlarda ön plana çıkan kavramlar arasındadır. Bisiklet yolları bu kavramın en önemli alt yapılarından birisidir.

 • Bisiklet yolu ihtiyacının belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması ve bisiklet yollarının projelendirilmesi,
 • Yoğun yolcu hareketlerinin olduğu toplu ulaşım istasyon, durak, iskelelerin ve park et - devam et sistemlerinin birbirine bağlanması,
 • Bisiklet ile yapılan yolculukların koşullarının iyileştirilmesi, bölgede daha güvenli ve konforlu bir bisiklet dolaşımının sağlanması,
 • Belirlenen bisiklet yolları üzerinde uygulama projelerinin yapılması.

Trafik Mühendisliği

E-Katalog