Ulaşım Planlama

Ulaşım Planlama çalışmaları kapsamında kentlerde yaşanan ya da yaşanması öngörülen ulaşım sorunlarına mezo ve makro ölçekte yaklaşılarak orta ve uzun vadeli çözümler geliştirilmektedir.

Bu kapsamda:

 • Ulaşım ana planları
 • Toplu taşıma planlama çalışmaları
 • Otopark planlama çalışmaları
 • Trafik talep yönetimi çalışmaları yürütülmektedir.

ULAŞIM ANA PLANI

Nüfusunun 100.000’in üzerinde olan kentler için hazırladığımız veya güncellemesini yaptığımız ulaşım ana planı çalışmalarında sırasıyla aşağıda yer alan iş kalemleri yerine getirilmektedir:

 • Mevcut bilgilerin toplanması
 • Yeni verilerin toplanması
 • Verilerin analizi ve model girdileri hazırlanması
 • Ulaşım talep tahmin modelinin kurulması ve kalibrasyonu
 • Hedef yılı girdileri tahmini (hedef yılı projeksiyonları)
 • Alternatiflerin oluşturulması ve modelde test edilmesi
 • Ulaşım Ana Planı raporunun hazırlanması

TOPLU TAŞIMA PLANLAMA

Toplu taşıma planlama çalışmaları; toplu taşıma ile özel ulaşımın entegrasyonu ve bir bütün halinde hareket etmesi için mevcut durumun analizinin yapıldığı, geleceğe yönelik planlamaların tasarlandığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda:

 • Ekonomik olarak optimize edilmiş, özel ulaşım ve toplu taşımayı içinde barındıran yüksek kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak,
 • Sosyal açıdan, her vatandaş için ulaşım, erişim ve güvenliği en üst düzeye çıkararak konforu sağlamak,
 • Kaynakları doğru kullanarak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Toplu taşıma sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek, ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesini sağlamak,
 • Toplu taşıma türlerinin entegrasyonu ile durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin, aktarma olanaklarının geliştirilmesi,

amaçlanmaktadır.

OTOPARK PLANLAMA

Temel ulaşım sistemleri alt yapısında, motorlu veya motorsuz ulaşım araçları için trafik akışına uygun olarak uzun veya kısa süreli park alanları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda otopark yönetimi ve planlama çalışmaları kapsamında aşağıda ifade edilen çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Park talebinin belirlenerek şehrin büyüme ilkelerini destekleyen çevre ve şehir dokusuna uygun yeterli park alanını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi,
 • Belirlenen stratejiler doğrultusunda talebi karşılayacak otopark noktalarının saptanarak projelendirilmesi,
 • Şehrin yol içi ve yol dışı otopark tesislerinin günlük işletme sürecinin akıllı şehircilik konseptine uygun yönlendirilmesi,
 • Kapsamlı otopark stratejisini destekleyici ücretlendirme modellerinin değerlendirilmesi.

TRAFİK TALEP YÖNETİMİ

Trafik talep yönetimi çalışmaları ile mevcut ulaşım altyapısından en verimli şekilde yararlanmak, yolculuk talebini ulaşım türleri arasında dağıtmak ve yolculuk talebini yönetmek için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan çalışmalar yapılmaktadır:

Sıkışıklık Ücretlendirmesi

 • Fizibilite Etüdü
 • Alternatif Ulaşım İmkânları
 • Ücret Tarifesi
 • Maliyet Analizi
 • Uygulama Planı
 • Etki Analizi

Esnek Çalışma Saati Uygulaması

 • İl Geneli
 • Sektör Bazlı
 • Koridor Bazlı

Yüksek Doluluklu Araç Şeridi Uygulamaları

 • Yol hizmet düzeyinin belirlenen değerin üzerinde olması
 • YDAŞ uygulaması için aday olan yolda ücret uygulamasının bulunmaması
 • Toplu taşıma güzergahı üzerinde bulunmaması
 • Kesintisiz akımın sağlanması
 • Yol geometrisinin uygunluğu
 • YDAŞ uygulaması öncesi ve sonrası zaman kazanımının analiz edilmesi
gorsel

Ulaşım Planlama

E-Katalog