Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki 30 yıllık Ar-Ge, Danışmanlık ve Entegrasyon tecrübesini Akıllı Şehir çözümlerine aktararak misyonunu genişleten İSBAK, Türkiye'de ve Dünya’da Akıllı Şehrin Mimari olma yolunda adımlar atıyor.

İSBAK bünyesinde yer alan ülkemizin ilk ve tek Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında faaliyet gösteren lisanslı ARGE Merkezimizde yerli ve milli teknolojileri geliştirerek ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlıyoruz.

İSBAK, iletişim ve güvenlik sistemleri alanlarına yönelik teknolojileri enerji verimliliğine uygun, sürdürülebilir ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak kent yaşamına kazandırmaktadır.

TÜRKİYE'DE 50'Yİ AŞKIN ŞEHRE,

DÜNYA'DA 20'DEN FAZLA ÜLKEYE

AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ

ÜRETİYORUZ.

İsbak Twitter

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

icon

Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri

Şehirlerde arazi kullanım yapılarında doğan trafik talebinin türel ve bölgesel dağılımının detaylı olarak incelendiği ve tüm ulaşım türlerini kapsayan mevcut durum ve gelecek projeksiyonlarını yer aldığı ulaşım ana planı çerçevesinde; mekânsal verinin depolanması, görüntülenmesi, yönetilmesi ve modellenmesi için analiz, sorgulama gibi yöntemler içeren bir karar-destek aracıdır.

icon

Akıllı Şehirler

Akıllı şehir kavramı şehirlerde yaşayan insanlar için gelecekte sürdürülebilir refahı sağlamaya yönelik olarak fiziksel, dijital ve sosyal sistemlerin entegrasyonudur.

icon

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri ulaşımda çevresel etkileri azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak ulaşımı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarıdır.

icon

EDS

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Trafik akışının kontrolü ve tüm şehir içi trafik optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının trafik kurallarına uygun, normal yapıya kavuşturulması, gerçekleşen ihlaller nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçmek için tasarlanan ve bu doğrultuda kullanılan sistemlerdir.

icon

Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri

İSBAK, Günümüz dünyasının vazgeçilmezi haline gelen haberleşme ve görüntü sistemleri teknolojilerini Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne entegre ederek haberleşme ve görüntü sistemlerinde kablolu ve kablosuz çözümler sunmaktadır.

icon

Akıllı Aydınlatma Sistemleri

Akıllı Aydınlatma Sistemleri; Aydınlatma Yazılımı ve Elektronik Modüllü Aydınlatma Panosu ile yol, park, tünel, alt geçit ve benzeri dağınık yapıdaki aydınlatma sisteminin gerçek zamanlı olarak merkezden izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar.

icon

Tünel Yönetim Sistemleri

Tünellerde uluslararası standartlara göre kurulumu yapılmış veya yapılacak elektromekanik sistem verilerinin bilinen haberleşme protokolleri kullanılarak PLC (Programmable Logic Controller) ile yönetilmesidir.

icon

Filo Yönetim Sistemleri

Kamuya ait her türlü aracın (polis arabaları, yolcu gemileri, çöp arabaları, itfaiye araçları, moloz araçları, yol hizmetleri araçları vs.) on-line olarak takibini, hızlarını, nerelerde, ne kadar durakladıklarının ve hangi yolları takip ettiklerinin kontrol altında tutulması bu sistem ile sağlanmaktadır.