Trafik

  • Değişken mesaj işaretleri ile sürücü ve yolcu bilgilendirme
  • Değişken trafik işaretleri şerit ve hız kontrolü bilgilendirmesi
  • Mekanik ve elektronik gabari sistemiyle yüksek araçların algılanması ve tünele yüksek araç girişinin engellenmesi
  • Scada’ dan kontrol edilebilen kollu bariyerler ile tünelin trafiğe kapatılabilmesi
  • Meteorolojik sensörler ve yol yüzey sensörlerinden alınan bilgiler ile sürücülerin anında bilgilendirilmesi
  • Acil durumlar için oluşturulan senaryolar ile trafik işaretlerinin otomatik değiştirilmesi