Akıllı Şehirlere yönelik verilerin uygunplatformlarda yönetildiği ve bu verilerüzerinden koordinasyonun sağlandığımerkezlerdir. Birbirinden bağımsız yönetimplatformları ile akıllı şehir servislerinibirleştiren merkezi bir yönetim platformusunmakta (centralized management), bualt sistemlerin ürettiği tüm veriyi merkezdetoplamakta, verileri önem derecesinegöre sınıflayarak kritik verilere hızlı vekolay erişim sunmakta. Böylece şehre aitverilerin daha etkin yönetmesine imkânsağlamaktadır.

TRAFİK KONTROL MERKEZİ

Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşımproblemlerinin çözümünde trafik yönetiminin ana bileşenidir.Trafik Kontrol Merkezi ile; trafik akışının sürekliliğinin sağlanması,yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin 7/24 saatgerçek zamanlı izlenmesi, kontrol edilmesi, tek merkezdenkontrolü ve yönetimi hedeflenir.Bu amaçla; kentin değişik noktalarına kurulumu yapılansinyalizasyon sistemi, trafik ölçüm sistemi, trafik izleme kamerasistemi vb. akıllı ulaşım sistemlerinden trafik verileri elde edilir.Elde edilen bu verilerden ileri yazılım algoritmaları vasıtası iletrafik bilgisi oluşturulur ve cep trafik, değişken mesaj sistemleri,web uygulamaları gibi çeşitli bilgi platformlarına uygunformatlarda aktarılır.

Genel Özellikler

 • Trafik yoğunluk bilgilerini anlık olarak alma
 • Kent trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme
 • Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve yönetimi
 • Trafik yoğunluk bilgilerini görsel ve işitsel olarak verme
 • Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi
 • Trafik ve yol durumu bilgisini kullanıcılara web ve telefon yoluyla iletme
 • Bölgesel trafik durumlarını izleme e-ulaşım konseptine uygunluk

Web Uygulamaları

 • Güzergâha bağlı Kamera Görüntüleri
 • Seyahat Süresi Tahmini
 • Online Trafik Yoğunluk Haritası
 • Vista Gadget
 • Cep Trafik
 • İBB Yol Gösteren

ULAŞIM YÖNETİM MERKEZİ

Toplu ulaşım türlerinden gelen bilgilerin toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

GÜVENLİK YÖNETİM MERKEZİ

Metro gibi toplu ulaşımın yoğun olarak kullanıldığı alanlarda güvenliğin en üst seviyede kontrol edildiği merkezdir.

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ MERKEZİ

Trafikteki tüm kural ihlalleri anlık olarak tespit edilebilmekte ve uygulamalar tek merkezden yönetilebilmektedir.

Genel Özellikler

 • Trafik 7 gün 24 saat EDS Merkezi tarafından kontrol altında tutulur
 • Sürücülerin can ve mal kayıpları en aza iner
 • İhlal kaydı oluşturulan tüm veriler güvenli bir şekilde arşivlenebilir
 • Ayrıca sistemlerden elde edilen araç sayısı, araç türü, ortalama hız vb. trafik istatistik verileri de toplanabilir
 • Bu veriler trafik mühendisliği çalışmalarında kullanılarak ulaşım yönetimi çalışmalarına katma değer sağlayabilir

AFET YÖNETİM MERKEZİ (AKOM)

Kentlerde her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 7/24 çalışmaya uygun görüntüleme, ses, server, kontrol ve kayıt sistemleri ile donatılan Afet Yönetim Merkezi şehirlerin sorunlarına hızlı ve esnek çözümler sunarken vatandaşlar için şehirleri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetim Merkezi Kurulum Hizmetleri

E-Katalog