Telekontrol Sistemi

Telekontrol Sistemi


SCADA sistemi, tünel içerisindeki tüm sistemlerin verilerinin birbirileri arasındaki değiş tokuşu ve gerekli işlemlerin otomatik ya da kullanıcı komutları ile yerine getirilmesini sağlar. Tünel Kontrol Merkezi çevredeki tünellere ait sistemlerin idare ve kumandasının sağlanabileceği SCADA entegrasyonuna sahiptir.

SCADA sisteminin özellikle kullanıcı grafik ara yüzü (GUI) kolay kullanılır bir yapıdadır. Bu arayüz içinde katmanlar halinde tüm alt sistemlere ve kullanım menülerine erişilir. Arşiv ve geleceğe yönelik bir takım trafik verilerinin analizleri de yazılıma modüllerle eklenebilir. Tünel merkezinde (redundant) yedekli bir yapı içeren donanım ve yazılımlar işlevine sahiptir. Bu sayede merkezdeki bir sunucunun arızalanması halinde yedek sunucu otomatik olarak ve derhal devreye girerek tünel işletimi ve yönetimini devam ettirir. Bir önemli durum da tünelin merkezi ile içindeki birimler arasındaki iletişim hatlarının yedeklenmesidir. Bu da iletişim hatlarında meydana gelebilecek hasarlardan sistemin en az işletim kaybıyla etkilenmesini sağlamaktır.

PLC haberleşmesinde özellikle uluslararası haberleşme protokollerinden MODBUS, MODBUS TCP-IP, PROFIBUS gibi bilinen protokoller kullanılır. Tünel aydınlatması tasarım hesaplarında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nin 1990 tarihli 88 nolu (Guide for The Lighting of Road Tunnels and Underpasses) yol tüneller ve alt geçitlerinin aydınlatması için kılavuz ve Avrupa Komisyonu’nun CEN CR14380:2003 E kodlu 2003 tarihli Tünel Aydınlatması adlı Teknik Raporları’ndaki öneriler baz alınmıştır. Tünel girişlerinde, tünel içinde ve tünel çıkışlarında sürücülerin gözlerinde rahatsızlık oluşmayacak ve en iyi görmeyi sağlayacak şekilde aydınlatma sağlanır. Scada sistemi aydınlık seviyelerini Lüminansmetre ile izlenmekte ve buna en uygun aydınlatma düzeyi sistem tarafından otomatik olarak tespit edilerek devreye alınmaktadır.

PIARC –1995 ve PIARC 2004 yol tünel standartları ve dokümana dayanan uluslararası kriterleri baz alınmıştır. Havalandırmadaki amaç; tüneldeki trafik durumlarına göre tünel içerisinde biriken insan sağlığına zararlı egzoz gazlarının yoğunluğunu insan sağlığına zarar vermeyecek minimum değere düşürerek temiz hava teminini sağlamaktır. Aynı zamanda yangın esnasında; oluşan zararlı gazları tünel dışına sürüklemektedir.

NFPA 13-2003 Ulusal Yangından Koruma Birliği, BS İngiliz standartları, PN 16 basınç sınıfı, 26.07.2002 tarihli yangından korunması hakkındaki yönetmelik üç farklı tespit sisteminden faydalanılarak yangın sistemleri planlanmaktadır; doğrusal yangın algılama sistemi, optik duman detektörleri ile çift prensipli sıcaklık algılama detektörleri ve alarm düğmeleri ile yangın dolapları kapı kontaklarıdır.

Farklı senaryolara göre farklı operasyon geliştirilebilmesi için kontrol birimleri ve PLC ler sistemde kullanılmaktadır. PLC birimlerinin sistem haberleşme ortamına bilgi aktarmalarının yanı sıra bu bilgilerin kademeli olarak diğer PLC ve kontrolör birimleri ile de paylaşılması temin edilir. Bu sayede tüm sistemin daha güvenilir ve acil durumlar altında daha güvenli çalışması sağlanmış olur.

 • ELEKTROMEKANİK İMALAT
 • Elektromekanik projelendirme,
 • SCADA programları,
 • Tünel standartlarına göre elektromekanik ekipman verilerinin birbirleri ile lokal kontrol veya Tüneller Kontrol Merkezi’nden otomatik veya kullanıcı yetki seviyesinde komutların yerine getirilmesi sağlanmaktadır,
 • Aydınlatma Sistemi,
 • Havalandırma Sistemi,
 • Sistemlerin test ve devreye alınması,
 • Yangın Sistemi
   
 • BAKIM-ONARIM

 • Tünel yapısı ve sistemlerine düzenli önleyici bakım işlemleri uygulamanın esas hedefi tünellerde çalışan veya tünelde seyreden sürücüler için güvenli ve işlevsel bir ortam oluşturmak ve tünelin ekonomik ömrünü uzatmaktır,
 • Elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerde ise belirli zamanlarda rutin kontroller yapılarak sistemde olabilecek arızaların önüne geçilebilir, sistemin sağlıklı çalışması ve ömrünün uzun olması sağlanabilir,
 • Donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi ve sistemlere günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık bakım periyotlarında bakımların yapılması.
   
 • İŞLETME

 • Tüneller Kontrol Merkezi’nden tüm tünellerin SCADA’dan yönetilmesi,
 • 7/24 tünel kameralarından gelen alarmların takibinin yapılması ve gelen alarmların ilgili birim yetkililerine ileterek müdahele edilmesi,
 • Tünel içindeki tüm olaylara 7/24 kesintisiz müdahele edilmesi.