Sistem

  • Sistemin haberleşme altyapısının halka yapıda oluşturulmasıyla fiber-optik kablo arızalarının haberleşme kesintisine etkisinin azaltılması
  • Fiber optik haberleşme ile ağdaki haberleşme hızının yüksek olması
  • Haberleşmede yaşanan kesintilerin anlık izlenebilmesi ve veri tabanına kaydedilmesi