Alarm ve Olay Yönetimi

Alarm ve Olay Yönetimi

  • Herhangi bir sistemden gelen alarmların anlık izlenebilmesi ve veri tabanına kaydedilmesi
  • Mevcut alarmların aktif kullanıcı tarafından onaylanması
  • Geçmişe dönük her türlü alarmların kolayca sorgulanabilmesi
  • Alarmların istenilen kriterlere göre filtrelenebilmesi
  • Sistemde yapılan değişikliklerin olay olarak veri tabanına kaydedilmesi