Danışmanlık Hizmetleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmeti

Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda önemli aşamalar kat etmiş ülkelerde konu ile ilgili gelişimi, mevzuatı, uygulamaları, master planları, stratejik planları, mimarileri, sanayi gelişimi ve arge faaliyetleri gibi başlıkları ele almak amacıyla ülke raporları hazırlanmıştır.

  • Akıllı Ulaşım Sistemleri Ülke Raporlarının Hazırlanması
  • Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Uygulama Planının Hazırlanması
  • Teknik Şartnameler ve Birim Fiyat Tariflerinin Hazırlanması
  • Eğitim ve Teknik Raporların Hazırlanması

Ülke genelindeki 17 Karayolu Bölge Müdürlüğü’nün her biri için Bölgesel AUS Uygulama Planı oluşturulmuştur.

  • Mevcut Durum Analizi: Her bir bölge ziyaret edilerek AUS envanteri çıkartılmış ve bölge sorunları tespit edilmiştir.
  • Gereksinim Analizi: Bölge Sorunlarına Stratejiler üretilmiştir ve bu Stratejiler AUS Mimarisindeki Sistemler (Uygulama Paketleri) ile eşleştirilmiştir.