Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi, mekansal ve mekansal olmayan verilerin çeşitli yöntemlerle toplanması, belli bir sistematik içerisinde depolanması ile coğrafi yakınlık/uzaklık/ilişki/benzerlik ve farklılıkların gösterilmesini sağlayan bir teknoloji ürünüdür.
Dünya nüfusunun yarısından çoğu, Türkiye nüfusunun ise %92’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Bu sebeple giderek artan ve çeşitlenen hizmet beklentileri ve yaşlanan altyapının dönüşümü gibi sorunlarla karşılaşan yerel yönetimler şehirlerindeki verileri analiz etmek, sorunları tahmin etmek ve kaynakları koordine etmek için sürekli daha etkili yöntemler arayışı içindedir.
Akıllı şehirler; yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacıyla teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu şehirlerdir. CBS akıllı şehirlerin ayrılmaz, önemli bir parçasıdır.