Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri

Trafik Mühendisliği

İnsan, araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini planlama, projelendirme ve yönetim çalışmaları oluşturmaktadır. Gerek şehirlerin mevcut sorunlarının çözülmesi, gerekse geleceğe yönelik yatırımların sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için trafik mühendisliği çalışmaları sürdürülmektedir.

  • Yol ve Kavşak Geometrik Düzenleme Projeleri
  • Trafik Dolaşım Şeması (Trafik Sirkülasyonu) Düzenleme Çalışmaları
  • Optimizasyon ve Sinyal Koordinasyonu Projeleri
  • Yaya Ulaşımı Çalışmaları
  • Yatay-Düşey İşaretlemelerin Yapılması
  • Trafik Sayım Çalışmaları
  • Makro ve Mikro Simülasyon Çalışmaları
  • Analiz Çalışmaları
  • Otopark Düzenleme Çalışmaları vb.