Trafik talep yönetimi çalışmaları ile mevcut ulaşım altyapısından en verimli şekilde yararlanmak, yolculuk talebini ulaşım türleri arasında dağıtmak ve yolculuk talebini yönetmek için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan çalışmalar yapılmaktadır:

Sıkışıklık Ücretlendirmesi

 • Fizibilite Etüdü
 • Alternatif Ulaşım İmkânları
 • Ücret Tarifesi
 • Maliyet Analizi
 • Uygulama Planı
 • Etki Analizi

Esnek Çalışma Saati Uygulaması

 • İl Geneli
 • Sektör Bazlı
 • Koridor Bazlı

Yüksek Doluluklu Araç Şeridi Uygulamaları

 • Yol hizmet düzeyinin belirlenen değerin üzerinde olması
 • YDAŞ uygulaması için aday olan yolda ücret uygulamasının bulunmaması
 • Toplu taşıma güzergahı üzerinde bulunmaması
 • Kesintisiz akımın sağlanması
 • Yol geometrisinin uygunluğu
 • YDAŞ uygulaması öncesi ve sonrası zaman kazanımının analiz edilmesi

Trafik Talep Yönetimi

E-Katalog