Toplu taşıma planlama çalışmaları; toplu taşıma ile özel ulaşımın entegrasyonu ve bir bütün halinde hareket etmesi için mevcut durumun analizinin yapıldığı, geleceğe yönelik planlamaların tasarlandığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda:

  • Ekonomik olarak optimize edilmiş, özel ulaşım ve toplu taşımayı içinde barındıran yüksek kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak,
  • Sosyal açıdan, her vatandaş için ulaşım, erişim ve güvenliği en üst düzeye çıkararak konforu sağlamak,
  • Kaynakları doğru kullanarak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak,
  • Toplu taşıma sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek, ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesini sağlamak,
  • Toplu taşıma türlerinin entegrasyonu ile durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin, aktarma olanaklarının geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.

Toplu Taşıma Planlama

E-Katalog