Temel ulaşım sistemleri alt yapısında, motorlu veya motorsuz ulaşım araçları için trafik akışına uygun olarak uzun veya kısa süreli park alanları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda otopark yönetimi ve planlama çalışmaları kapsamında aşağıda ifade edilen çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

  • Park talebinin belirlenerek şehrin büyüme ilkelerini destekleyen çevre ve şehir dokusuna uygun yeterli park alanını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi,
  • Belirlenen stratejiler doğrultusunda talebi karşılayacak otopark noktalarının saptanarak projelendirilmesi,
  • Şehrin yol içi ve yol dışı otopark tesislerinin günlük işletme sürecinin akıllı şehircilik konseptine uygun yönlendirilmesi,
  • Kapsamlı otopark stratejisini destekleyici ücretlendirme modellerinin değerlendirilmesi.

Otopark Planlama

E-Katalog