Trafik sayım çalışmaları kapsamında aşağıda sıralanan detayda sayımlar elde edilmektedir:

  • Kavşak Sayımları
  • Kesit Sayımları
  • Kontrol Sayımları
  • Yaya Sayımları
  • Yolcu Sayımları
  • Kordon/Perde Sayımları

Trafik Sayımı

E-Katalog