• Makro, mikro ve mezo modelleme çalışmaları
  • Kavşak noktalarında mevcut durumun simülasyon ile incelenmesi ve yetersizliklerin ortaya konulması
  • Kavşak ve yol kesitleri üzerinde yapılan düzenlemelerin simülasyon ile test edilmesi
  • Meydan, yaya yolu, tren, tramvay, metro ve metrobüs simülasyonlarının yapılması
  • Seyahat süresi tespit ve gecikme analizleri çalışmalarının yapılması
  • Hız etüdü çalışmalarının yapılması
  • Doygun akım çalışmalarının yapılması

Trafik Analizi ve Simülasyonu

E-Katalog