Kent içinde belirli arterler üzerinde birbiri ile etkileşim halinde olan kavşaklar boyunca koridor analizleri yapılmaktadır.

Belirlenen karayolu güzergahlarında çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılarak mevcut durum ve sorun tespiti yapılması akabinde öneri fikir projeleri tasarlanarak mikro-simülasyon yöntemi ile test edilerek koridor boyunca iyileştirme alternatiflerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi

Koridor Analizi

E-Katalog