“Micro Mobility” ulaşımda son zamanlarda ön plana çıkan kavramlar arasındadır. Bisiklet yolları bu kavramın en önemli alt yapılarından birisidir.

  • Bisiklet yolu ihtiyacının belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması ve bisiklet yollarının projelendirilmesi,
  • Yoğun yolcu hareketlerinin olduğu toplu ulaşım istasyon, durak, iskelelerin ve park et - devam et sistemlerinin birbirine bağlanması,
  • Bisiklet ile yapılan yolculukların koşullarının iyileştirilmesi, bölgede daha güvenli ve konforlu bir bisiklet dolaşımının sağlanması,
  • Belirlenen bisiklet yolları üzerinde uygulama projelerinin yapılması.

Bisiklet Yolu Planlama

E-Katalog