İSBAK EMC Laboratuvarı

İSBAK A.Ş EMC (Electromagnetic Compatibility) LaboratuvarıİSBAK A.Ş Ar-Ge ve İnovasyon Biriminde tasarlanan elektronik kartların, cihazların ve saha dolaplarının tasarım sürecinde EMC kriterlerine uygunluğunun test edilmesi ve belgelendirme öncesi son testlerinin gerçekleştirilmesi için kurulmuştur.

Bu amaca uygun olarak laboratuvarda aşağıdaki testler yapılmaktadır.

EN 55022 testleri
EN 50293 testleri
EN 55011 Testleri
EN 61000-4-2 testi
EN 61000-4-4 testi
EN 61000-4-5 testi
EN 61000-4-11 testi

a. Spektrum Analizörü 9kHz - 3000 MHz (CISPR 16-1-1 QP ve AV Dedektörlü, Entegre preamplifier 20 dB, Entegre yazılım EN 55022 Limit Line girilmiş)
b. 9-l50kHz-30MHz LISN (l6(25)A, 230 VAC)
c. DC-3GHz Koaksiyel Kablo, 1-3-5m.
d. Yakın Alan Elektrik ve Manyetik Alan Algılayıcı Sensör ve mini antenler (9kHz­ l .OOO MHz)
e. EN 50293, EN 55022 ve EN 55011 'e uygun test düzeneği için gerekli olan tüm aksesuarlar
f. Elektrostatik boşalmaya karşı bağışıklık (Temasla: 2 kV - 8 kV, Havadan: 2 kV - 16kV), EN 61000-4-2.
g. Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklığı (Güç Portlarında: 0,25-4kV, 2,5- 5 kHz, Data Portlarında: 0,25-2kV, 2,5-5 kHz Kapasitif Klamp ile), EN 61000-4-4.
h. Ani yükselmelere karşı bağışıklık (0,25-4kV aralığında Açık devre akım yükselmesi: 1,2/50µs, Kısa devre akım yükselmesi: 8/20µs) EN 61000-4-5.
i. Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık (Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile İlgili bağışıklık %O.UT - %100.UT.'de 0,5 cycle. 250 cycle sürelerinde) EN 61000-4-11.