İSBAK AR-GE Merkezi

İSBAK AR-GE Merkezi

Ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini arttırarak sürdürmenin en önemli unsurlardan biri AR-GE dir.

ARGE faaliyetleri, ülkelerin dışa bağımlı olduğu alternatif maliyeti yüksek teknolojilerin, yerli mühendislik çalışmaları ile geliştirilmesi ve ulusa kazandırılması misyonunu gerçekleştirmektedir.

İSBAK, ana faaliyet konusu olan Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında 1996 yılından bu güne yoğun bir AR-GE çalışması yürütmekte olup , sektöründe ülke lideri konumunda tamamen yerli mühendislik ile geliştirdiği ürün ve çözümlerini pazara sunmaktadır.

İSBAK, AR-GE Departmanı tarafından geliştirilen İleri teknoloji Akıllı Ulaşım Sistemleri konusundaki ürün ve çözümleri ile başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrine ve dünyanın birçok ülkesine hizmet sunmaktadır.

İSBAK AR-GE Departmanı Tasarımdan, Fizibiliteye, Yazılım geliştirme çalışmalarından, elektronik tasarıma, gömülü sistem çalışmalarından, endüstriyel tasarım ve prototip uygulamalarına kadar bir çok ileri uzmanlık isteyen konuda faaliyet göstermekte olup, profesyonel mühendis kadrosu ile alternatif maliyeti ülkemize yüksek olan teknoloji ve ürünlerin geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İnsan kaynağı yatırımı, AR-GE yatırım faaliyetlerinden önemli yeri tutmaktadır. Bu kapsamda İSBAK, kadrolu ve yarı zamanlı öğrenci personel alımları gerçekleştirerek AR-GE kadrosunu günden güne güçlendirmektedir.

İSBAK AR-GE ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü , Türkiye'nin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında İlk Lisanslı ArGe Merkezi olma ünvanını almıştır.

İSBAK’ın ana faaliyet alanında yaptığı çalışmaların ve piyasaya sunduğu ürünlerin büyük bir kısmı AR-GE çalışmaları ile geliştirilmekte, bu sayede ülke ekonomisine ve yerli teknolojik çalışmalara önemli katma değerler sağlanmaktadır. AR-GE faaliyetleri, ürün ve teknoloji açısından hem ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmakta, hem de ulusal/uluslararası sektörde rekabet edebilme ve maliyet kontrol gücünü elinde tutma olanağını artırmaktadır.

Kurum misyonuna uygun olarak, maliyetleri ülkemize çok yüksek olan teknolojik alanlarda, yerli üretimi gerçekleştirerek görünmeyen büyük bir katma değer de sağlanmaktadır.

İSBAK, “Ancak Kendi Teknolojisini Kendisi Geliştiren Ülkeler Bağımsızdır” ilkesinden yola çıkarak, AR-GE faaliyetlerine bugün olduğu gibi gelecekte de artan bir ivmeyle devam ettirmektedir..