İnsan Kaynakları

Kurumumuzun hedeflerine ulaşmasında, uluslararası pazarda uzun vadeli projelerde yer almasında, mevcut konumda liderliğini sürdürmesinde en büyük etken insan kaynağımızdır.

Birimlerin personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, çalışan memnuniyetine verilen önem, çalışan motivasyonunu artırıcı destek ve organizasyonlar ile insan kaynakları faaliyetlerini verimli bir şekilde kullanmaktayız.
Kurumumuz, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel, nitelikli, eğitimli, değişime ve gelişime açık, dinamik, takım ruhunu benimseyen, yardımsever personel ve bu personellere liderlik eden yöneticilerle çalışmaktadır. Bu ekibi daha da güçlü kılmak en önemli hedeflerimizdendir.
Şirketimizde mevcutta 758 personel kadrolu olarak çalışmaktadır.

İK POLİTİKASI

Üretim ve yönetim süreçlerinin her aşamasında “İnsan odaklı yaklaşım” ile hareket eden İSBAK A.Ş. kurumsal hedef ve stratejiler doğrultusunda insan kaynakları sistemlerini uygulamaktadır.
Bu doğrultuda kuruma dair hedef ve ihtiyaçlar belirlenerek, çalışanlar için:

Hem kişisel hem de meslekli anlamda sürekli eğitim olanakları sunulur,
Performans değerlendirmeleri objektif kriterler ile yapılarak, yüksek performanslar ödüllendirilirken düşük performansların gelişimine destek sağlanır,

Bireysel hedeflerin gerçekleşmesi desteklenerek kurumsal performansın artırılması sağlanır.
İSBAK A.Ş. gerek insana ve insan kaynaklarına verdiği değer ile gerekse yaptığı yatırımlar ile geleceğe yön vermektedir.

ÜCRET POLİTİKASI

İSBAK A.Ş. de ücret; kişinin bilgi, beceri, deneyim, eğitim durumu ile görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre şekillenen ücret politikası doğrultusunda belirlenir. Ücretler, çalışanlara aylık olarak ödenmekte ve üç ayda bir aylık bir ücret tutarında ikramiye verilmektedir.
Yıllık zam oranları sendikalı personel için sendika ile yapılan toplu sözleşme ile belirlenirken, sendika dışı (kapsam dışı) personel için pozisyona ve performansa göre yönetim kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Kapsam dışı personel ücretleri enflasyon verilerine ve performansa bağlı olarak yılda 1 kez ayarlanmaktadır.

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR

İSBAK A.Ş de 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışanların S.G.K primleri, İşsizlik Sigorta Primleri gibi her türlü yasal hakları aldıkları maaş üzerinden ödenmektedir.
Personel ulaşımı servisler ile sağlanmakta, servis kullanmayan personel için ise aylık yol ücret bedeli ödenmektedir. Yemek hizmeti ise şirketin kendi aşçıları tarafından, Genel Müdürlük Tesisleri içerisindeki yemekhanede üretilmekte ve verilmekte, yemekhane hizmetinden faydalanamayan vardiyalı personel için ise yemek bedeli karşılığı tutarı nakdi olarak ücretlerine yansıtılmaktadır.
Ayrıca personel memnuniyetini artıran sosyal yardımlar da sağlanmaktadır.

EĞİTİM POLİTİKASI

İSBAK A.Ş. ailesine yeni katılan personele yönelik eğitim süreci; şirketin daha iyi tanınması, organizasyon yapısının daha net anlaşılması, iş yapma süreçlerinin, çalışma sisteminin ve çalışanların yeni personele tanıtılması amacıyla oryantasyon eğitimi ile başlar. Oryantasyon eğitimi ile personelin kuruma, çalışma ortamına ve işe uyumunun verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.
Oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim süreci, personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ile süreklilik arz eder. Bu eğitimler personel ve kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenirken kurumun hedef ve stratejilerine de katkı sağlamaktadır.