Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ve Kapsam

İSBAK A.Ş. olarak, Akıllı Şehir Teknolojileri alanında ürünleri ve hizmetleri gerçekleştirirken Kurumsal Stratejilerden Hareketle;
Kalite Yönetimini; “Sıfır” hata ile mükemmeli gerçekleştirmek olarak tanımlarız.
Bunu gerçekleştirmek için;

 • Müşteri, tedarikçi ve çalışan başta olmak üzere bütün paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerin karşılanmasında sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Çalışanların sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, verimliliklerini ve şirkete oluşturduğu katma değerlerini arttırarak, dayanışmaya ve güvene dayalı aktif katılıma özendiren bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde, “karşılıklı gelişim ve katma değer” ilkesi çerçevesinde, ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Süreçlerinde verimliliği arttırarak, “Sıfır Hata” ilkesiyle ürün ve hizmetler sunmayı,

 
İş Güvenliğini; Sıfır kazaya ulaşmak olarak tanımlarız.
Bunu gerçekleştirmek için;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sıfır kaza prensibiyle uygulamalar yapmayı,

 
Çevre Yönetimini; “Dünya hepimizin, operasyonlarımızla ve ürünlerimizle ona sahip çıkıyoruz!” olarak tanımlarız.
Bunu gerçekleştirmek için;

 • Kirliliğin önlenmesi amacıyla, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı ve doğal kaynakları korumayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

 
Bilgi Güvenliğini; “Bilginiz izin verdiğiniz ölçüde bilgimizdir, ama başkasının değildir ! Operasyonlarınız “Sıfır” duraksama prensibiyle güvencemiz altındadır !” olarak tanımlarız.
Bunu gerçekleştirmek için;

 • Firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumayı,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamayı,
 • Firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
 • Tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı,
 • Ve ;

 • Ulusal ve Uluslararası uygunluk yükümlülüklerini, standart ve müşteri şartlarını karşılamayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları “Maksimum Fayda” ilkesine göre kurumsal risk yönetimi yaklaşımıyla yönetmeyi,

 
çalışanlarımızdaki ve paydaşlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ihtiva eden Entegre Yönetim Sistemi kapsamında İSBAK’ ta yürütülen ve müşteriye taahhüt edilen kalite seviyesini etkileyen tüm faaliyetler, çevreyi koruma adına mevzuata uygun yapılan tüm faaliyetler, çalışanların sağlık ve güvenliğini tam ve kesin olarak koruma ve sürdürmeyle ilgili tüm faaliyetler ve tüm yasal kayıtların doğru ve eksiksiz tutulduğundan emin olmak ve gizli olarak sınıflandırılan İSBAK’ a özel bilgileri korumak için yürütülen tüm faaliyetler için ele alınmıştır.
Buna göre İSBAK Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı; “Akıllı Şehir Teknolojilerinin, Tasarım, İmalat, Satış Sonrası Bakım ve Danışmanlık Hizmetleri İşleri” olarak belirlenmiştir.
Entegre Yönetim Sistemi, İSBAK Seyrantepe Merkez, Selimiye, Küçükçekmece ve diğer şantiyeleri kapsamaktadır.