Bilgi Edinme Başvuru Formu

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Ad *


Soyad *


Tüzel Kişiler İçin Şirket Adı *


T.C. Kimlik No *

Yukarıdaki T.C. Kimlik No alanına, doğru girilmeyen TC kimlik numaralarının başvuruları kabul edilmeyecektir.


Elektronik Posta *


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


İstenen Bilgi veya Belgeler *