Loop Sensör

Trafik taşıtlarının mevcudiyetini, sayısını ve hızını tespit ederek bunlara ait bilgileri kavşak cihazlarına iletmek amacıyla kullanılan sensörlerdir.

  • %99 oranında doğru uyarım
  • %0,02-%0,1 arasında üç kademe duyarlılık ayarı imkanı
  • Self-tuning özelliği
  • Devre dışında kalması durumunda otomatik alarm alabilme.