Trafik Ölçüm Sistemleri

Trafik Ölçüm Sistemleri

Hız ihlali, araç sayımı gibi trafik ölçüm verilerini bir merkezde toplamak ve bunları anlık olarak sunmak amacıyla kullanılan trafik ölçüm sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin temel bileşenlerinden biridir. Trafik ölçüm dedektörlerinden toplanan veriler kullanılarak, kullanıcılar bilgilendirilir, alternatif güzergahlara yönlendirilir. Elde edilen bu bilgiler ile trafik yoğunluğu artan bölgelerdeki talep azaltılarak, mevcut yol ağ kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Toplanan istatistiksel trafik verileri, mevcut trafik yapısının iyileştirilmesinde ve ileriye yönelik trafik tahmin algoritmalarında kullanılır.

Dedektörlerden elde edilen veriler; anlık olarak web sayfasında, mobil uygulamalarda takip edilir. Yerleşim bölgelerinin tahmini seyahat süreleri interaktif olarak dijital televizyon uygulamaları ile Değişken Mesaj Panolarına AKICI-YOĞUN mesaj verisi olarak aktarılır.

Trafik Ölçüm sensörü olarak aşağıdaki sistemler kullanılmaktadır;

  • Smart Microwave Sensör
  • Bluetooth Sensör
  • Loop Sensör
  • Ratos
  • Anlık Hız Bilgilendirme Sistemi
  • Kablosuz Araç Algılama Sistemi