Trafik Kontrol Merkezi

Trafik Kontrol Merkezi

Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir unsur, trafik yönetiminin ana bileşenidir.

TKM ile; trafik akışının sürekliliği , yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin 7/24 saat gerçek zamanlı izlenmesi, kontrol edilmesi, tek merkezden kontrolü ve yönetimi sağlanır.

Bu amaçla; kentin değişik noktalarına kurulumu yapılan sinyalizasyon sistemi, trafik ölçüm sistemi, trafik izleme kamera sistemi vb. akıllı ulaşım sistemlerinden trafik verileri elde edilir. Elde edilen bu verilerden ileri yazılım algoritmaları vasıtası ile trafik bilgisi oluşturulur. Oluşturulan bu veriler cep trafik, değişken mesaj sistemleri, web uygulamaları gibi çeşitli bilgi platformlarında uygun formatlarda kullanıcılara aktarılır.

  • Trafik yoğunluk bilgilerini anlık olarak alma,
  • Kent trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme,
  • Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve yönetimi,
  • Trafik yoğunluk bilgilerini görsel ve işitsel olarak verme,
  • Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi,
  • Trafik ve yol durumu bilgisini kullanıcılara web ve telefon yoluyla iletme,
  • Bölgesel trafik durumlarını izleme e-ulaşım konseptine uygunluk,
  • Doğru zamanda bilgilendirme ile alternatif güzergahlara yönlendirme.
     

• Güzergaha Bağlı Kamera Görüntüleri,

• Seyahat Süresi Tahmini,

• Online Trafik Yoğunluk Haritası,

• Vista Gadget,

• Cep Trafik

• Trafik yoğunluk bilgilerini anlık olarak alma,

• Kent trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme,

• Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak

izlenmesi ve yönetimi,

• Trafik yoğunluk bilgilerini görsel ve işitsel olarak verme,

• Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi,

• Trafik ve yol durumu bilgisini kullanıcılara web ve

telefon yoluyla iletme,

• Bölgesel trafik durumlarını izleme e-ulaşım

konseptine uygunluk,

• Doğru zamanda bilgilendirme ile alternatif

güzergahlara yönlendirme.

• Fiberoptik

• LTE / 4G

• Wimax

• R/L Radyo Link

• Wi-Fi

• 3G

• Uydu üzerinden haberleşme

• X.DSL