Toplu Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri

Toplu Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri


Toplu taşıma araçlarına ait duraklarda kurulmuş olan sistemlerdir. Toplu taşıma araçlarının duraklara giriş ve çıkış verileri analiz edilerek, bu analiz sonucunda sonraki duraklara varış zamanları hesaplanır. Sistemlerle elde edilen veriler Yolcu Bilgilendirme ekranlarında gösterilir ve yolculara tahmini bekleme süreleri aktarılır. GPS verilerinden duraklara varış süresi hesaplanır. Yolculara hat numarası, güzergâh ve araçların durağa varış süresi bilgisi verilmektedir.