I-SIM (İSBAK Simülasyon)

I-SIM Trafik Simülasyonu

JavaOdul

İSBAK tarafından adaptif trafik yönetimi projesi çerçevesinde geliştirilen mikroskopik trafik simülasyonu ISIM, araç takip modeli olarak Intelligent Driving Model (IDM) kullanmaktadır ve yerel sürücü davranışlarına göre kalibre edilebilme özelliğine sahiptir.

I-SIM ayrıca;
Sanal ortamda farklı trafik ağlarının oluşturulabilmesi,
Trafik ağlarına seçilen trafik hacimlerinin yüklenmesi,
Farklı optimizasyon arayüzleri ile entegrasyon,
Farklı performans parametrelerine göre taşıt başına gecikme, ortalama durma sayıları, ortalama seyahat süresi ve ağdaki aktif araç sayısı gibi çıktılar üretmesi,
Trafik kontrol stratejileri geliştirme, uygulama ve sonuçlarını izleme,
Seçilen aracın sistemde davranışının izlenmesi gibi özellikleri ile hem adaptif sistemin bir parçası olarak hem de ofis ortamında yapılacak trafik analizleri için trafik mühendislerinin hizmetine sunulmuştur.