Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK)

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK)

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama taşıt gecikme sürelerini ve ortalama durma sayılarını en aza indirmek amacı ile sinyalize kavşakların sürelerini; trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere göre gerçek zamanlı olarak optimize eder ve hesaplanan optimum sürelerin sinyalize kavşağa uygulanmasını sağlar.

 • Sahadan alınan verileri merkezde değerlendirerek kavşakların sinyal sürelerini gerçek zamanlı olarak optimize edebilme
 • Trafik hacminde meydana gelen değişikliklere hızlıca adapte olup, sinyal sürelerini yeni duruma uygun olarak güncelleyebilme
 • Trafik yol ağındaki seyahat sürelerini ve emisyon değerlerini azaltma
 • Kurulduğu kavşaklarda taşıt gecikme sürelerini %15 ile %30 oranında azaltma
 • Trafik sinyal sürelerinin oluşan trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametlere bağlı olarak online ve anlık optimize edilebilme
 • İzole ve koordineli olarak çalışabilme
 • İstenen zaman aralığında adaptif, istenen zaman aralığında tercih edilen başka bir kontrol stratejisi ile çalışabilme
 • Web tabanlı online sistem izleme arayüzü
 • Sistem yönetim arabirimi
 • Kavşak ya da kavşak grubunu planlamak için kullanıcı dostu arabirimi
 • Kavşak ya da kavşak grubunu simüle edebilmek için kullanıcı dostu arabirimi
 • Sistemde üretilen tüm verileri saklayabilme ve raporlayabilme
 • İstatistiksel veri üretimi ve raporlayabilme
 • Sistem alarm ve sonuçlarını izleyebilme
 • Seyahat süresinde ortalama %20 azalma,
 • Gecikme süresinde ortalama %30 azalma,
 • Toplam CO emisyonunda %18 azalma,
 • Ortalama hızda %35 artış,
 • Yakıt tüketiminde %15 azalma
 • Kavşak başına yıllık ortalama 1.700.000 TL kayıp zamanda tasarruf,
 • Kavşak başına yıllık ortalama 700.000 TL yakıt tasarrufu

ATAK Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi; fiber optik, DSL ve 3G/EDGE/GPRS haberleşme alt yapıları üzerinden çalıştırılabilmektedir. ATAK yönetim sistemine bağlı bir kavşağın geometrik bilgileri ve kontrol parametreleri gibi bilgiler ATAK Designer adını verdiğimiz tasarım arayüzünden girilir. ATAK Yönetim Sistemine bağlı tüm kavşakların konfigürasyon parametreleri, (güncel ve arşiv) sayım, hız ve işgaliye verileri ve plan süreleri ilişkisel bir veri tabanında tutulur.
Fiber optik veya DSL haberleşme alt yapısı kullanıldığında merkez ile bağlantısı kopuk olan kavşağın sensör verileri yakın kavşaklar tarafından merkeze aktarılabilmektedir. Ayrıca network kontrolünde bulunan bir kavşağın merkez ile bağlantısının kesilmesi durumunda geri kalan kavşaklar adaptif network kontrolü içerisinde çalışmaya devam edebilmektedir.

Web Tabanlı İzleme
Harita tabanlı web izleme arayüzü, sistemin ürettiği sinyal sürelerini, çeşitli istatistik verilerin online izlenmesini sağlar.

Tasarım Yazılımı
Kavşak geometrisi, sinyal fazları, akımlar, optimizasyon parametreleri, hesaplama yöntemi gibi sistemin çalıştırılacağı kavşağa ait çeşitli bilgileri alır.

Yönetim Yazılımı
Trafik operatörleri için online izleme arayüzüdür, operatörlere online olarak sisteme isterlerse müdahale etme değişiklik yapma olanağı sunar.