Akıllı Şehirler

AKILLI ŞEHRİN MİMARI "İSBAK"


akilli-sehirler

Ülkemizde sanayinin ve ticaretin gelişmesi ile beraber, tarımla uğraşan kırsal kesimden sanayinin ve ticaretin geliştiği şehirlere göç başlamıştır. Bu göçün etkisi ile ülkemizde her dört kişiden üçü Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsalda yaşarken, günümüzde şehirlerde yaşamaktadır. Şehirlerde artan nüfus yoğunluğu konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda sorunları da beraberinde getirmiştir. Yerel idareciler, hem bu sorunları “akıllı”ca çözmeli hem de şehir halkına daha yaşanabilir şehirler sunmalıdır. Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, daha yaşanabilir şehirler için “Akıllı Şehir” çözümleri sunar. Bu çözümler birbiri ile uyumlu, ihtiyaçlara hitap eden, mümkün olan en son teknolojileri kapsayan Akıllı Şehir sistemlerinden oluşur. Akıllı sistemlerin akıllı çözümler üretmesinin de tek yolu, hergün binlerce sensörden toplanan "Büyük Veri"nin akıllı süreçlerden geçerek şehir halkına ve yöneticilerine katma değerli bir bilgiye dönüşmesidir.

Şehrin nüfusu arttıkça enerji, su, sağlık, barınma, ulaşım, haberleşme, güvenlik gibi yaşamsal ihtiyaçların artması; bu ihtiyaçları karşılayan kaynakların daha verimli kullanılması için akılcı stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bir yandan şehirlerin sorunlarını çözerek onları daha yaşanabilir hale getirmek amaçlanırken, diğer yandan insanların hayat kalitesini iyileştirecek “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır.

neden-akilli-sehirler

akilli-sehir-cozumlerimiz

• Katılımcı Yönetim
• Güvenli Toplum
• Temiz Çevre
• Karbon Ayak İzi Azaltma
• Yenilenebilir Enerji Kullanımı
• İzlenebilir/Ölçülebilir Şehir
• Kesintisiz İletişim
• Etkin Afet Yönetimi
• Koruyucu/Önleyici Sağlık
• Uygulamaları
• Trafik Sıkışıklığı Azaltma
• Etkin Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• Güvenli Şebekeler
• Toplumsal Entegrasyon
• Etkin Veri Analizi
• Yerinde Atık Ayrıştırma
• Verimli Kaynak Kullanımı

akilli-sehir-cozumlerimiz